Publicatu : 8 juin 2009

Tema : a scola

Pinceau : Pinnellu, Le pinceau : u pinnellu.

Feuille (de papier) : Fogliu (di carta), La feuille (de papier) : u fogliu ( di carta).

Crayon : mina, Le crayon : a mina.

Colle : incolla La colle : a incolla

Bâton de colle : Asta d’incolla. Le bâton de colle : l’asta d’incolla.

Ciseaux : trisore. les ciseaux : e trisore.

Paire de ciseaux : paghju di trisore La paire de ciseaux : u paghju di trisore.

Etiquette (du prénom) : tichetta (di u nome) l’étiquette : a tichetta.

portfolio