Publicatu : 20 janvier 2010

A Tuparella di i denti : A sfruttera

Word - 199.5 ko
P 1-3

Word - 199 ko
P 4-5-6

Word - 749 ko
P 7-9

Word - 210 ko
P 10

Word - 104.5 ko
P 11

Word - 436 ko
P 12-15

Word - 473.5 ko
P 16-18

Word - 99 ko
P 19

Word - 99 ko
P 20

Word - 99 ko
P 21

Word - 76 ko
P 22

Word - 357 ko
P 23-25

Word - 412.5 ko
P 26-28

Word - 103.5 ko
P 29-30

Word - 127.5 ko
P 31-33

Word - 207 ko
P 34-36

Word - 51.5 ko
P 37-41

Word - 186 ko
P 42-51

Word - 55.5 ko
P 52

Word - 929 ko
P 53-54

Word - 589 ko
P 55-57

Word - 40 ko
P 58

Word - 226.5 ko
SPAZZIAMENTU

Word - 780.5 ko
Filastrocca

Zip - 5.5 Mo
A tuparella di i denti : tuttu u cartulare